Införande av ny teknik – kvalitet och kostnad

Införande av ny teknik – kvalitet och kostnad

När det gäller införande av ny teknik på arbetet behöver man alltid väga vinsterna och nyttan med införandet mot kostnaderna och eventuella risker.

Exempelvis inom tandvården så blir det allt vanligare med digital avtryckstagning. Men när nya tekniker införs finns alltid en diskrepans. Många gånger finns barnsjukdomar inom tekniken så det behövs flera nya versioner och uppdateringar innan det blir riktigt skarpt.

Därutöver tillkommer aspekten av kostnad. Ny teknik är dyrt. Tekniken för digital avtryckstagning innebär in stor investering. Många privata tandvårdskliniker är mindre företag där det inte är säkert att man har möjlighet att göra en så pass omfattande investering. Man behöver fråga sig: Tar vi så pass mycket avtryck i vår verksamhet att det kommer löna sig att investera i denna apparatur och programvara? Hur många avtryck behöver vi ta innan vi går break even och börjar gå med vinst?

Resonemanget ovan gäller specifikt teknik inom tandvård, men typen av frågeställningar man ställs inför vid införandet av ny teknik är desamma oavsett vilken bransch det gäller. Frågeställningar som gäller införande av ny teknik inom biltillverkning kan man läsa om i denna artikel från Dagens Industri.

Håller den här nya tekniken en acceptabel kvalitet? Är den bättre än nuvarande kvalitet? Vad tillför den? Högre precision? Finns det en prestige i att införa denna nya teknik? Hur pass väl testad och beprövad är den här tekniken? Tillför tekniken en högre grad av bekvämlighet? Mer kundnöjdhet? Hur kommer införandet påverka vår verksamhet? Är beslutet reversibelt? Hur stora är konsekvenserna? Vad är worst case scenario?

Alla dessa frågor bör man gå igenom, mer eller mindre formellt, mer eller mindre uttalat, för att kunna fatta ett välgrundat beslut om ett eventuellt införande.

All typ av ny teknik innebär ju inte stor ekonomisk investering eller radikal förändring av verksamheten heller för den delen. Men förändringar av en verksamhet skall bedömas på förhand. Detta är ett område där det är bättre att vara safe than sorry. För även om tekniken i sig inte innebär en stor investering så kan det bli en stor kostnad om tekniken inte lever upp till vad som har utlovas.

En fördel som ny teknik kan föra med sig, utöver ökad och förbättrad produktion, är en form av nytändning. I verksamheter som har en tendens att bli monotona så kan införande av ny teknik verkligen ge en nytändning. För att återgå till tandvården som exempel så finns det många tandläkare som går igång på att sätta sig in i exempelvis ett nytt renssystem för rotfyllningar. Man grottar ner sig i hur det fungerar och man blir plötsligt mer sugen än någonsin på att göra rotfyllningar. Så ny teknik kan föra många fördelar med sig.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

dante