Kommer Kina passera USA tekniskt?

Kommer Kina passera USA tekniskt?

Att Kina satsar stort på att bli ett av världens mest framstående länder inom teknik och vetenskap är vida känt. De har en statsapparat, som tycka vad man vill om det, låter dem besluta sig centralt för vad de ska göra som land. De största forskningsinstituten ägs i praktiken av den Kinesiska staten (även om de påstås vara privata) och det gäller i princip inom alla fält.

Mest framstående inom de flesta fälten idag är USA och frågan är därför om Kina kommer att lyckas passera dem teknologiskt. Just nu ser det ut som att de har alla förutsättningar. USA haltar i sviterna av ett polariserat politiskt klimat. De är indragna i ett antal konflikter runtom världen, konflikter som inte ser ut att ta slut någon gång snart. De har förutom det en skenande statsskuld och det är inte som att de kan sälja fakturor för att få tillbaka pengarna snabbt.

Så kommer Kina gå om USA sett till teknologi? Det finns en del som talar för det. I sådana fall är skälet till det inte bara att USA har så stora problem just nu. Eller rättare sagt, skälet till att USA har många problem nu är delvis för att de i modern tid varit mer intresserade av att projicera militär makt än att utveckla ny teknik. Ny teknik har utvecklats i USA, men det har ofta varit Pentagon som lett den utvecklingen för att sen låta civila intressen ta vid. Den militära makten har kommit först.

Kina har haft teknisk och ekonomisk utveckling högst upp på agendan ända sedan de liberaliserade sin ekonomi i slutet av 70-talet. Medan amerikanska politiker varit upptagna med att prata om hur de ska lösa de konflikter de är inblandade i har deras kolleger i Kina haft tid att ta initiativ till tekniska landvinningar.

Det handlar dock inte så mycket om att Kina skulle vara någon teknologisk supermakt. Snarare är det så att deras system och ekonomiska resurser tillåter dem att göra framsteg i naturlig takt. Det ligger med andra ord i någon mån i USAs makt att avgöra om de vill hamna på efterkälken eller ej. Ett exempel som ibland nämns är att Kina, som har en befolkning på över en miljard invånare, har ett enda hangarfartyg. USA, som har ca. 300 miljoner invånare, har 12 stycken. Varje hangarfartyg har en driftskostnad runt 6,5 miljoner dollar per dag, eller ca. 2 miljarder dollar per år. Det säger någonting om var USAs prioriteringar ligger.

Om USA vill vara en teknisk världsmakt också i framtiden är det dags för dem att lägga om sina prioriteringar. Snart riskerar de att hamna på efterkälken på ett sätt som kan vara enormt svårt att hämta in.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

dante