Försumma inte IT-avdelningen

Försumma inte IT-avdelningen

I princip samtliga medelstora och större företag har en egen it-avdelning. Även om stora delar av it-verksamheten är outsourcad finns det i princip alltid kvar en mindre avdelning på företaget. Denna avdelning hanterar i regel den mest kritiska delen av it-verksamheten samtidigt som den leder de delar av verksamheten som har blivit outsourcade. En väl fungerande it-avdelning som finns på plats är en förutsättning för att företagets verksamhet i övrigt ska fungera. Det är därför viktigt att it-avdelningen utgör en prioriterad del av företagets verksamhet.

Planera långsiktigt

Grunden för att skapa och bibehålla en väl fungerande it-avdelning är långsiktighet. Det tar tid och kräver tålamod att bygga upp en bra it-avdelning. Som alltid är personalen företagets viktigaste resurs, vilket även gäller den del av personalen som arbetar med IT — och kanske särskilt där. Att hitta och rekrytera bra personal är något som tar tid, och är därför något som måste finnas med i den långsiktiga planeringen.

Dessutom tar det tid att utveckla och anpassa de it-system som man använder sig av i verksamheten. Detta gäller även om man till stor del använder sig av standardiserade it-lösningar, som till exempel Microsoft Office eller Salesforce. Även standardiserade it-system måste anpassas samtidigt som it-personalen ska lära sig att administrera systemen, vilket i regel är tidskrävande. Det är därför viktigt att man har en mycket god framförhållning och tänker långsiktigt vid hanteringen av it-avdelningen.

Var inte rädd för att anlita extern hjälp

Arbetsbelastningen på en it-avdelning varierar och hänger ofta intimt samman med lanseringen av olika projekt. När en ny programvara ska integreras eller en ny app ska skapas ökar ofta arbetsbördan drastiskt, vilket får till följd att it-personalen omgående “går på knäna”. I dessa situationer ska man inte tveka att ta in en extern it-konsult som kan avlasta den befintliga personalen. Det är betydligt bättre att ta in extern personal för tidigt än för sent.

Ofta är den bästa lösningen att kontinuerlig arbeta med en grupp av externa it-konsulter. De får då en god kännedom om verksamheten och kan därmed bidra mer effektivt vid tillfälliga arbetstoppar. Dessutom kan externa it-konsulter bidra med kunskap och erfarenhet som inte redan finns inom företagets väggar, vilket gynnar såväl it-avdelningen som företaget i stort.

Gör it-avdelningen attraktiv

En nödvändig förutsättning för att kunna skapa och bibehålla en professionell och kompetent it-avdelning är att det är en attraktiv arbetsplats. Den befintliga personalen ska vilja stanna kvar, och vid rekryteringen av ny personal ska det vara en arbetsplats där utomstående vill arbeta.

Lönesättningen är självfallet viktig men det är inte något som i sig skapar en bra arbetsplats, åtminstone inte i ett längre perspektiv. Som alltid är det en kombination av åtgärder som är vägen till framgång. Förutom en bra lön måste personalen känna att de utvecklas på arbetsplatsen. De ska bli bättre både professionellt och privat genom att arbeta på it-avdelningen. Hur detta uppnås har varit föremål för många undersökningar och uppsatser, men generellt gäller att goda möjligheter till vidareutbildning i förening med en god kultur på arbetsplatsen är två av de viktigaste byggstenarna.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

dante