Teknik som fungerar hela året igenom

Teknik som fungerar hela året igenom

Pendeltåg är en teknisk inrättning som är viktig för infrastrukturen i vår huvudstad. De möjliggör för många människor som bor lite längre ifrån stadskärnan att kunna ta sig till och från sina arbeten. De senaste åren har pendeltågstrafiken ökat tätheten på avgångarna, så i rusningstid liknar det nästintill tunnelbanetrafiken.

Dock slås man varje år av hur känsligt pendeltåg verkar vara mot de väderförändringar som råder i vårt land. Lövhalka talar man om på hösten, och så fort det blir minusgrader så blir det många gånger kraftiga förseningar. Att detta är ett problem som inte verkar bli bättre med åren är förvånande. Dock vet vi att naturens krafter är starka.

Ibland kan det vara Trafikverket som försvårar arbetet för SL. Då händer det att SL slår tillbaka och kräver stora summor i regressrätt.

Vårt land har kraftiga förändringar i temperatur och väderlek över året, så det är viktigt att den teknik som bygger upp vårt samhälle står pall för dessa förändringar. Förhoppningsvis kommer vi se mer av detta framöver, inte minst gällande pendeltågstrafiken så att den går stabilt genom hela året oavsett vilken väderlek som råder.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

dante